#Frivillig

Når du melder dig til en aktivitet under IF Fjorden, melder du dig samtidigt ind i et
forpligtende fællesskab.
IF Fjorden er en forening, der udelukkende er drevet af frivillige. Det vil sige, at alt
lige fra hjælpetrænere, holdledere, trænere, kasserer og formand er ulønnede, og
dermed gør et stort stykke frivilligt arbejde i deres fritid. De mange frivillige
sørger for, at der er sports og fritidsaktiviteter i dit lokalområde.
For IF Fjorden er det vigtigt, at skabe trygge rammer til at dyrke sin idræt, hvor
man som medlem bliver mødt af et venligt og professionelt frivilligt menneske.
Derfor forventer vi også, at du som forældre, ung eller voksent medlem, er villig til
at hjælpe med et stykke frivilligt arbejde, når vi rækker ud.
Se under #frivillig -> årshjulet, der ligger opgaver/ tidsrum vi ønsker hjælp til.
Til gengæld lover vi

• At du møder andre der ligesom dig brænder for din sport

• At du får mulighed for nye venskaber

• At du bliver en del af et stærkt fællesskab i lokalområdet

• At du får mulighed for at udvikle dig som menneske (trænerkurser)

• At du har mulighed for at sætte dit præg på udviklingen i IF Fjorden

Her kommer noget når det klar 🙂